Jak nás viděl svět - Sametová revoluce 1989 pohledem zahraničních televizních štábů
52:39OTEVŘÍT >>>