~~(  Ɛ8>× ×<83  )~~
BÍLÉ MYŠI
Hledat Seznam doupat REGISTRACE
LOGIN:
HESLO:
ÚVOD REGISTRACE VŠECHNA DOUPATA
LOGIN: HESLO:
LOGIN:
HESLO:
REGISTRACE
;
Nápověd  Majitel: Bílá myš;


     


SEM NESMÍŠ PSÁT :(

Bílá myš Nejmyšší z myšší. O početí a předčasném narození

Projet diskuzního webu https://bilemysi.cz byl POČAT dne 9.10.2018 na diskuzním webu http://www.lopuch.cz/, kam se uchýlilo osazenstvo diskuzního webu https://www.okoun.cz v době jeho častých a déletrvajících výpadků. Vznikala panika, že okoun zanikne.

Shodou bizardních okolností se sešli dva uživatelé těchto webů, PeťaKlíč s nabídkou stvoření nového webu a mum s nabídkou nevyužité domény a železa.

První ALFAVERZE pro účely otestování funkčnosti konceptu byla nahráva online někdy kolem 26.10.2018, přičemž dne 28.10.2018 byli k testování oficiálně pozváni uživatelé webů okoun a lopuch. Nebyly povolené registrace, protože se jednalo o první verzi a bylo předpokládáno, že dojde ke smazání testovací databáze s nasazením ostré verze.

Ostrá - ač nedokončená - verze byla spuštěna 14.11.2018 po menší nehodě s FTP přenosem, při které se rozbil inicializační soubor původní alfaverze, ke kterému neexistovala záloha.

Bílá myš Nejmyšší z myšší. COOKIES
V patičce webu je informace o použití COOKIES.

NENÍ V ZÁJMU AUTORA WEBU (a doufejme že NEBUDE V ZÁJMU poskytovatele hostingu) instalovat na tento web REKLAMY, GOOGLE AD či FACEBOOK a podobné analyzátory - NEJEDNÁ SE TEDY O COOKIES TŘETÍCH STRAN na které existuje povinnost UPOZORŇOVAT vyskakovacím otravovátkem a žádat laskavého uživatele o laskavý SOUHLAS k laskavému šmírování TŘETÍ STRANOU.

Myši v tuto chvíli využívají pouze TŘI informace uložené v COOKIES, které jsou NEZBYTNÉ pro to, aby web vůbec fungoval. Jsou to:

PHPSESSID - jedinečný kód NÁVŠTĚVY uživatele, tzv. SESSION - na základě jedinečné session se ODNOVUJE, přidělují práva, aktualizují noviky a mnoho dalších věcí; zároveň umožňuje EFEKTIVNĚJŠÍ práci ajaxu, snižuje četnost načítání údajů z databáze; zefektivňuje NAČTENÍ stránky ve SPRÁVNÉM rozlišení, čímž omezuje poskakování stránky během načítání na minimum (ne-li na nulu); zároveň zvyšuje bezpečnost UŽIVATELE, DAT na serveru a zamezuje injektování dat zákeřnými hackery, protože vše, co je uloženo na serveru pro každou session, se děje POUZE na straně serveru; díky session je možné odrazit spamovací automaty (CRSF útoky) či zabránit pokusům o falšované přispívání do diskuzí, kam uživatel NEMÁ přístup, neautorizované hlasování či bodování a podobné legrace.

login - proměnná obsahuje uživatelův login; do budoucna se - v rámci zvyšování bezpečnosti - uvažuje VŮBEC neukládat login do cookies ani do databáze, ale uložit pouze jeho hashovaný otisk a cookie s loginem zrušit a spojit ji s cookie nazvanou id

id - otisk (hash) jedinečného - náhodně generovaného - autorizačního řetězce. tato cookie se při KAŽDÉM načtení stránky nebo ajaxu POROVNÁVÁ s autorizačním řetězcem v databází; při tzv. TOTÁLNÍM odhlášení (odkaz odhlásit všude, rsp. červená dvířka) se vygeneruje NOVÝ autorizační klíč a uloží do databáze; při LOKÁLNÍM odhlášení (odhlásit zde, zelená dvířka) se tato cookie maže pouze na aktuálně používaném zařízení. Podle tohoto klíče se BEZPEČNĚ pozná přihlášený uživatel a jsou mu plně poskytnuty služby webu. Obě tyto cookie mají platnost nastavenou uživatelem + volitelně lze povolit či zakázat udržování přihlášení ajaxem (tedy - ikdyž u počítače zrovna nejsem, ale počítač je zapnutý, připojený a "nechrápe", tak se mi s načítáním ajaxu pravidelně prodlužuje platnost přihlášení na stanovenou dobu; lze tak např. kombinovat krátkou dobu platnosti přihlášení s neodhlašováním na zapnutém počítači, ve kterém běží myši alespoň v jednom okně či panelu).

Cookies na tomto webu jsou tedy ZCELA BEZPEČNÉ, neslouží třetím stranám a nešmírují činnost uživatele.

JEDINOU VÝJIMNKOU jsou vložená VIDEA z portálu YOUTUBE, která se načítají přímo do stránky; Něžné upozornění na výskyt cookies třetích stran v náhledu videa ASAP.

Bílá myš Nejmyšší z myšší. HLASOVÁNÍ A BODOVÁNÍ

HLASOVÁNÍ je především featura pro SOUTĚŽNÍ doupata ve stylu okouního klubu "vymysli vtipný textík" (usnadní moderátorům vyhodnocení nejlepšího soutěžního příspěvku) ALE lze jej zapnout kdykoliv a kdekoliv v nastavení PRÁV.

Hlasovat může kdokoliv pro kterýkoliv post pouze JEDNOU, nelze hlasovat pro anonymy, anonymové nesmějí hlasovat, nikdo nesmí hlasovat sám pro sebe.

Hlasy se ukládají přímo ke každému jednomu příspěvku; ve vyhledávání je pak možno hlasované příspěvky filtrovat; nevede se žádná zvláštní evidence, teoreticky JE možné sestavit tabulku uživatelů podle hlasů, které celkově obdrželi, do budoucna by ale taková featura mohla být systémově náročná, nebude se tedy zavádět.

Hlasy se aktualizují ajaxem, tedy na otevřené stránce mohou přibývat.BODOVÁNÍ je rovněž přednostně určeno pro soutěže ve stylu "Poznej naprosto cokoliv podle obrázku v malování". Bodování lze opět zapnout v nastavení práv, přičemž bodovat může buď kdokoliv (systém - zadám, správnou odpověď oboduji) nebo pouze moderátoři (systém - soutěžní příspěvky, pro které se hlasuje, nejlepší se na konci kola oboduje).

Moderátor pak smí bod ODEBRAT (pokud je bod udělen omylem).

Opět nelze bodovat anonymy a anonymové nemůžou udělovat body, v soutěžích je tedy dobré jim zakázat psaní!

Body se NEAKTUALIZUJÍ ajaxem, v případě chybně uděleného bodu je třeba stránku reloadovat, aby bylo možno jej odebrat.

Bodování se ukládá do samostatné tabulky, která se vytvoří povolením bodování; zároveň se pod záhlavím objeví ODKAZ otevírající TABULKU s žebříčkem vítězů, kterou lze navíc filtrovat podle roků a měsíců.

Bodované příspěvky lze rovněž vyfiltrovat.

Udělení i odebrání bodu oznamuje Blbá myš.

SMAZÁNÍM BODOVANÉHO PŘÍSPĚVKU ZMIZÍ I PŘÍSLUŠNÝ BOD - doporučuje se zakázat uživatelům se smazat.Seznam bodovatelných / hlasovatelných příspěvků je z bezpečnostních důvodů uložen v SESSION dle unikátního TOKENU každého načteného okna (panelu) a může VYPRŠET (dlouho otevřené okno, usnutý počítač); bod či hlas se tedy v tomto případě NEULOŽÍ - v případě úspěšného hlasování se odkaz "HLASUJ!" změní na "HLASOVAL JSI" a v závorce přibude počet udělených hlasů; v případě úspěšného BODOVÁNÍ se odkaz "UDĚLIT BOD" či "ODEBRAT BOD" opět změní na hlášení "UDĚLEN BOD" či "ODEBRÁN BOD" a hláška Blbé myši se zobrazí podobně, jako odpověď ve vláknu. Pokud session vyprší, zůstanou tam viset tečky, je třeba reloadovat stránku.

Bílá myš Nejmyšší z myšší. PARSER
Na myších jsou povoleny tyto HTML tagy:

<a>; </a> - formátovaný odkaz
<b>; </b> - tučný text
<big>; </big> - zvětšený text
<br> - odřádkování (jinak je automatické, pokud není tato možnost vypnuta v nastavení)
<center>; </center> - text uprostřed
<font>; </font> - barva a velikost písma
<hr> - vodorovná čára
<i>; </i> - kurzíva
<img> - obrázek
<s>; </s> - přeškrtnutý text
<small>; </small> - zmenšený text
<strike>; </strike> - jako <s>
<strong>; </strong> - jako <b>
<sub>; </sub> - dolní index
<sup>; </sup> - horní index
<u>; </u> - podtržený text
<xmp>; </xmp> - pro vložení formátovaného zdrojového kódu, vše mezi těmito tagy je nedotčeno parserem (ani prohlížečem).

Všechny párové tagy musí být UZAVŘENY a smí být otevřeny jen jednou (zápis "<b><b>kuk</b></b>" prostě neprojde).

Tag <img> má povinný parametr "src", povolené "alt", "title", "width" a "height"
Tag <a> má povinný parametr "href", povolené "target" a "title".
Tag font má povoleny parametry "size" a "color", platnost paramentrů NENÍ kontrolována.

Hodnoty parametrů je možno zapsat do uvozovek nebo apostrofů, je ignorováno lomítko, jsou odfiltrovány zbytečné mezery.

Mimo HTML tagy je možné vložit do textového pole obsahu přímo URL adresu (http://něconěco), parser sám rozpozná, zda jde o obrázek nebo ne a do tagu ji sám vloží; POZOR - může zpomalit odesílání příspěvku až na několik sekund! Pokud chcete napsat http://něconěco, aniž by se to převedlo na odkaz, jedinou možností je řetězec nějak rozbít, třeba: http<b></b>://něconěco

Znak < - aniž by byl považován za začátek tagu - je nutno opsat jako HTML entitu &lt;.

Jako ochrana proti tapetování je povoleno vložit do příspěvku maximálně 10 obrázků.

NADPIS příspěvku se neparsuje, pokud obsahuje značku "<", je tato převedena na entitu a NEBERE SE jako tag.

Parser kontroluje veškeré vstupy přes textová pole (pošta, diskuze, záhlaví, popis na osobní stránce).

Text příspěvku nebo pošty je omozen na 8196 znaků; text záhlaví a osobního popisu na 1024 znaků.

Objevují se hlasy, hlásající zastaralost tagu <xmp>, tento je však zatím všemi prohlížeči podporován; pokud by došlo k ukončení jeho podpory, na myších bude EMULOVÁN jako nejhezčí a nejrozumnější možnost vkládání formátovaného kódu.

Bílá myš Nejmyšší z myšší. ZÁHLAVÍ
Na myších je uživatelská možnost ZMENŠIT záhlaví na jediný jeden řádek (dva řádky u mobilního zobrazení na výšku)

Ve zmenšeném záhlaví se NIKDY neobjeví:
- obrázek <img>
- odřádkování <br>

Zvětšený text, tedy cokoliv v tazích <big> a <font> se zobrazí standartní velikostí - nezvětšené.

Majitelé a správci doupat mají na myších možnost ZVLÁŠŤ definovat zmenšenou vezri záhlaví (v nastavení doupěte) tak, aby důležité informace nebo odkazy byly vždy vidět, kód myší je nastaven tak, že pokud nalezne ALESPOŇ jedno záhlaví vyplněné, zobrazí jej, přičemž - pokud je vyplněno jen jedno z nich (kterékoliv), bude fungovat jako malé i jako velké;

POZOR - parser není (a nebude) pro malé záhlaví upraven, takže projdou i tagy, které se pak ve zmenšeném záhlaví NEOBJEVÍ.

Bílá myš Nejmyšší z myšší. ZÁLOŽKY
Každý uživatel si může ve kterémkoliv doupěti kdykoliv a kdekoliv nastavit DVĚ záložky (zelená a červená), aby mohl např. procházet starší diskuzi a vědět tak, kde se čtením skončil, případně si může označit příspěvek, ke kterému se chce vrátit, jakmile bude mít více času, klid, popřípadě na něj chce reagovat, až zjistí nějakou skutečnost; fantazii se meze nekladou.

Záložka se nastaví kliknutím na zelený či červený nápis ZÁLOŽKA u příspěvku. Všechny příspěvky následující PO záložce jsou označeny na kraji rámečku obsahu příslušnou barvou.

Záložku pak člověk vidí v seznamech doupat a v záhlaví doupěte (vedle odkazů book/unbook) a lze ji kdykoliv odstranit kliknutím na [x] vedle odkazu.

Bílá myš Nejmyšší z myšší. PRÁVA V DOUPATECH
Nejvyšší práva napříč serverem má administrátorský login Bílá myš a systémový (hlásící) login Blbá myš. Tyto loginy ignorují jakékoliv nastavení pravidel a ve svém výpisu vidí i TAJNÁ doupata, mohou komukoliv vlastnictví doupěte vzít, stejně jako správu či moderování, mohou kohokoliv mazat. K těmto účelům budou použity pouze v KRAJNÍM případě, jediný, kdo k nim má přístup je autor webu Píďa (PetaKlic).

Správce kategorie je na místě druhém. Pokud je mu někde zakázáno číst, psát, nebo mazat, má smůlu, stejně tak nemůže mazat ostatní, má však právo měnit některá nastavení doupat, především jde o změnu kategorie a o PŘEJMENOVÁNÍ doupěte, bude-li o to požádán (např. kvůli překlepu); toto mohou i loginy Bílá myš a Blbá myš.

MAJITEL doupěte je ten, kdo jej vyhrabal. Může doupě přesunout do jiné kategorie, je-li-to třeba, popř. se může vlastnictví VZDÁT ve prospěch JINÉHO uživatele. Nový majitel je pak informován v poště Blbou myší. Pokud je majiteli ODEBRÁNO vlastnictví doupěte (např. z důvodu neaktivity), je o tom informován stejným způsobem.

SPRÁVCE může - stejně jako majitel - měnit záhlaví a popisek a nastavovat práva všem, kromě ostatních správců a majitele.

MODERÁTOR pak může v diskuzi mazat kohokoliv s nižšími právy (stejně jako majitel a správce) a nastavovat práva řadovým uživatelům.

Práva ANONYMům se nastaví přidáním ANONYMa do patřičné výjimky.

Výchozí nastavení nového doupěte je:
Číst smí kdokoliv
Psát smí kdokoliv
Mazat se smí kdokoliv
Sdílený BANlist NEPOUŽÍVAT.

Výjimky ze čtení a psaní se píší do příslušných políček a fungují takto:

Pokud se v doupěti smí ČÍST, výjimky nečtou a nemohou psát.
Pokud se v doupěti číst nesmí, výjimky čtou a pokud je povoleno psát, tak i píšou.
Pokud se smí PSÁT, výjimky nepíšou, ale smí číst a mazat své starší příspěvky (pokud je povoleno mazání).
Pokud se psát nesmí, píšou pouze a jedině výjimky, ty pak mohou i číst bez ohledu na další nastavení.

Uživatelé na sdíleném BANlistu nesmí v doupatech tento používající číst ani psát, dále nesmí zakládat nová doupata a nesmí posílat poštu. Dalším stupněm je BAN na IP adresu.

Bílá myš Nejmyšší z myšší. LOGIN × NICK × ODKAZ
LOGIN uživatele může být ZCELA odlišný od NICKu; není nikomu znám, používá se pouze pro identifikaci uživatele při přihlášení, v poště a v diskuzi. Login může mít délku max. 32 znaků, povoleny znaky a-z, 0-9, podtržítko, pomlčka; není case sensitive

NICK může obsahovat zcela jakékoliv znaky, délka max. 32 znaků, NEJMÉNĚ dva znaky musejí být písmena a-ž, A-Ž nebo čísla. Je to to, co všichni VIDÍ v diskuzi, poště apod.

ODKAZ je automaticky vytvořen z NICKu tak, že se z něj odstraní diakritika, všechna písmena se změní na malá a jakákoliv sekvence jiných, než alfanumerických znaků se nahradí jediným podtržítkem. ODKAZ VŽDY začíná a končí písmenem nebo číslicí.

Několik příkladů:

NICK: <<<zub>>> ODKAZ: zub
NICK: Růžové Koťátko Mňau <3 ODKAZ: ruzove_kotatko_mnau_3
NICK: :-* mUcQ! ODKAZ: mucq

ODKAZ se používá pro přidělení ikonky a fotky, pro hledání v diskuzi a nastavování práv, pro odeslání soukromé pošty nebo otevření osobní stránky.
Při hledání, nastavování práv, nebo psaní pošty mimo osobní kartu dojde ke stejné úpravě uživatelem zadaného výrazu na ODKAZ.

Potřebuji-li tedy např. zakázat ve svém doupěti čtení nicku :-* mUcQ!, pak do zakazovacího políčka stačí zadat mucq, stejného výsledku se ale dosáhne i vložením např. MŮČQ nebo !!mucq##??

Pokud potřebujeme třeba poslat soukromou poštu uživateli s odkazem robokop_co_sezral_viagru, pak bude fungovat i zadání Řóbókóp :: čÓ.ŠÉŽŘÁĽ-VÍáGrú, ikdyž jeho nick bude ve skutečnosti ROBOKOP! CO! SEŽRAL! VIAGRU!

Díky tomu je možné mít nick jako debil, a přesto plně fungovat.

NA STEJNÉM PRINCIPU se vytváří ODKAZY jednotlivých doupat.


 Bílé myši (c) 2018, 2019 Strašlivý Píďa.   Webhosting ZONER software, a.s.   https://www.czechia.com/ 
 Stránky používají cookies.   Bez nich to nejde.   BUBUBU! JSME ZLÉ COOKIES!   Nesouhlasíš-li s použitím cookies, táhni. 
čeká se na ajax