~~(  Ɛ8>× ×<83  )~~
BÍLÉ MYŠI
Hledat Seznam doupat REGISTRACE
LOGIN:
HESLO:
ÚVOD REGISTRACE VŠECHNA DOUPATA
LOGIN: HESLO:
LOGIN:
HESLO:
REGISTRACE
;
Linguistika, neologismy, slovokrut.  Majitel: rionka;
Správci: Píďa 😜 (PetaKlic); mum; Einy; Danny;

PROJEKT - SOCIÁLNÍ NEOLINGVISTICKÝ PRŮZKUM
PŘEDMĚTEM jest používání a šíření prapodivné internetové mluvy mezi běžnými civilisty, zcela nedotknutými životem na internetech. Kupř. říci někomu, že "to odvlšá".
CÍLEM projektu je rozšířit neologismy mezi civilní obyvatelstvo, aniž by vědělo proč.

_________________________________

Slovníček:

buffer – zásobník interakcí, po jehož saturaci se již SA nechce dále interagovat - př.: "mám zaplněný buffer, už fakt nechcu jít do hospody"
čudlamenty (subst.) – knoflíky, čudlíky, součástky, ovládací prvky; dílky, kousky, komponenty, drobnůstky; náhodné předměty drobnějšího charakteru; přen. i zcela absurdní směs faktů a idejí, popř. komicky-chaotická množina bez ladu a skladu (též "věci s věcma na věcech"; dále srov. angl. "stuff/shit", slov. "hocičo").
mladý – mince, lidově "drobný"
střemprdel – opak slova "střemhlav"; zatímco plavec do vody či orel na kořist se vrhá střemhlav, já - třeba na náledí - se vrhám zásadně střemprdel
svojka – fotografie vytvořená svépomocí ksichtěním se na fotoaparát, držený vlastní nataženou rukou
(od|při|za...)vlšat (verb.) – universální sloveso; podobně jako ve slovenštině (od|pri|za...)jebať


Seriál:

Píďův slovníček univerzálních sloves
MALÉ ZÁHLAVÍ

     HLASOVANÉ 

Nadpis:Nadpis:
Obsah:Obsah:
   

<<<2345678>>>
rionka rika se krysy odvlšaj, to je správný patvar
Píďa 😜 (PetaKlic) postavil si myší ráj - ale chodila mu tam opice zakládám slovníček v záhlaví.
rionka rika se krysy ha, píďa přidal, dobře
rionka rika se krysy Svojka a výsvojka! mojko, ty kokos
Píďa 😜 (PetaKlic) postavil si myší ráj - ale chodila mu tam opice ve výchově koček přidávám k "mazej" a "vysmrď" povel "odvlšej"
mum V sidebaru - houstne dym. No na moje nahlas vyslovene IHMO si uz vsichni zvykli, vlsaji lide Rybou nepolibeni (tek jasne to slovo je) a medle... to nikoho neudivi.
mum V sidebaru - houstne dym. Svojka pekne!
Píďa 😜 (PetaKlic) postavil si myší ráj - ale chodila mu tam opice chválím!
Filato dělá moje starší myše.
aktuálně zdraví své spolužáky: nazdr.
a ode mne má zaúkol používat místo toho odporného anglicismu selfie slovenskou svojku.

Píďa 😜 (PetaKlic) postavil si myší ráj - ale chodila mu tam opice
PROJEKT - SOCIÁLNÍ NEOLINGVISTICKÝ PRŮZKUM PŘEDMĚTEM jest používání prapodivné internetové mluvy mezi civilisty, zcela nedotknutými životem na internetech. Třebe říct někomu, že to "odvlšá". Cílem projektu je rožšířit neologismy mezi civilní obyvatelstvo, aniž by vědělo proč.

mum V sidebaru - houstne dym. BOOK! Proc tu nejsem moderatizatorem?
Píďa 😜 (PetaKlic) postavil si myší ráj - ale chodila mu tam opice děkujuu.
rionka rika se krysy +SPR updated
Píďa 😜 (PetaKlic) postavil si myší ráj - ale chodila mu tam opice nenenenenenene, správce, prosím!
rionka rika se krysy čtu slizotvorba a nedivím se
rionka rika se krysy +mod update
Píďa 😜 (PetaKlic) postavil si myší ráj - ale chodila mu tam opice a tady chci být správce!
rionka rika se krysy "odvlšat" v kontextu moderní technologie
- potřebuji, aby se to fackovátko odvlšalo pomalu, ne naráz.

- pošta : přijaté a ODVLŠANÉ

rionka rika se krysy Slovokrut a slovotvorba

Neologismy slovotvorné

Odvozování (derivace): alkoholizovat se, hydratace, bezodpadní, estébák, odbenešit, síťař, sjetina, zprávař.

Neologismy souslovné: z běžných slov se tvoří nová sousloví, například elektronické mýto, internetová peněženka.

Frazeologické neologismy se vyskytují zejména v oblasti publicistiky a v hovorovém jazyce. Vznikají zde zcela nové jednotky (dát něco do kupy, něco někomu hraje na nervy) nebo dochází k aktualizaci stávajících frazeologismů (např. kdo má málo, chce víc, kdo má hodně, chce ještě víc; vyčistit Špidlův chlév (srov. Augiášův chlév); vylít vaničku i s politikem.

Sémantické neologismy znamenají přiřazení nového významu běžně užívaným slovům, například artikulovat ve významu cokoliv říct nebo ještěrka ve významu vozidlo.
(Wikipedia)

rionka rika se krysy Neologismus a neologie.
Neologismus či neologizmus (z řec. neos logos, nové slovo), česky novotvar, je nově utvořené nebo přejaté slovo, přesněji lexikální jednotka. Vzniká nejčastěji pro označení nových skutečností, např. vynálezů nebo myšlenek, a postupem času se může stát součástí běžné slovní zásoby. Lingvistická disciplína zkoumající neologismy se nazývá neologie.

Neologismy můžeme také rozlišit na perspektivní, to jest ty, které se mohou stát součástí neutrální slovní zásoby, a neperspektivní, které tuto vlastnost nemají. Například některé básnické neologismy si ani nečiní nárok, aby se staly součástí každodenní slovní zásoby.

(Wikipedia)

rionka rika se krysy počátek!
OD: Píďa
- já se snažím naučit lidi říkat "mladý" místo "drobný"


- moment. myslíteto jako "mladý si nechte" když vám paní chce vrátit na stofku???


- jj nebo.... "157 korun" vytáhnu pětikilo a dodám "já vám dám eště mladý"


<<<2345678>>> Bílé myši (c) 2018, 2019 Strašlivý Píďa.   Webhosting ZONER software, a.s.   https://www.czechia.com/ 
 Stránky používají cookies.   Bez nich to nejde.   BUBUBU! JSME ZLÉ COOKIES!   Nesouhlasíš-li s použitím cookies, táhni. 
čeká se na ajax